Prohlédněte si proslulé vídeňské prostitutky z Grabenu na prvních černobílých snímcích

Prostitutky to za konzervativního Rakouska Uherska neměly na první pohled jednoduché. Za časů Marie Terezie se proti nim konaly časté zásahy, ovšem nejstarším řemeslem se víceméně otevřeně živily desetitisíce žen v mocnářství. Jedněmi z nejproslulejších byly tzv. Grabenské nymfy.

Grabenské nymfy. Tak byly nazývány prostitutky, které až do konce 60. let 20 století hledaly zákazníky na bulváru Am Graben v prvním okrsku. Jejich historie sahá, ale až hluboko do časů Marie Terezie. Císařské úřady proti nim sice vystupovaly, ale pokud dodržovaly některá pravidla, byly tolerovány.

A ta byla poněkud zvláštní. Na chodnících Grabenu byla nakreslena čára a nymfy při hledání zákazníků mohly chodit pouze po jedné její straně. Nesměly se přitom zastavit. V opačném případě jim hrozila nejen vysoká pokuta, ale dokonce i trest v podobě zadržení a několika denního uvěznění.

Že o klienty neměly nouzi svědčí obraz Hieronyma Loschenkohla. Ten se usadil ve 30. letech 18. století v Kohlmarktu, ulici přímo sousedící s Grabenem a evidentně byl dobře obeznámen se situací. V roce 1784 pak vytvořil obraz s názve Večery na Grabenu aneb úzká ptačí linie, který sugestivně ukazuje pohybující se prostitutky i jejich potenciální zákazníky.

Prostitutky na snímcích z éry počátku fotografie i věhlasný obraz si můžete prohlédnout v galerii